คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

7 มิถุนายน 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถม-กสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567...

Read More
5 มิถุนายน 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากทางน้ำ จัดกิจกรรม 5ส ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2567...

Read More
30 พฤษภาคม 2024

ณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

Read More
24 พฤษภาคม 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมบรยายพิเศษ เรื่อง Shrimp Molecular Immunity and Development of Prevention Strategies Against Shrimp Pathogens และ Techniques of Preparing Research Publications for High – Quality Journals ...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Partner

Partner Web Portal

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel