คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

19 กรกฏาคม 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567...

Read More
19 กรกฏาคม 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 7,200 ตัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเ...

Read More
7 มิถุนายน 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถม-กสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567...

Read More
5 มิถุนายน 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากทางน้ำ จัดกิจกรรม 5ส ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2567...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Partner

Partner Web Portal

Maejo University

Site Map

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel