คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

20 Jan, 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์-การเลี้ยงปลาไหล และแนวทางการตลาดในประเทศไทย...

Read More
17 Jan, 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการประมงกับการศึกษาเรียนรู...

Read More
15 Jan, 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) สาขาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ เขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะ...

Read More
24 Dec, 2023

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมภายใต้ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel