คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

18 Aug, 2023

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาไหล ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More
11 Aug, 2023

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์ปลา ประจำปี 2566...

Read More
09 Aug, 2023

คณะผู้เข้าร่วมประชุม The 32nd NACA Governing Council Meeting เข้ามาศึกษาดูงาน การผลิตปลานิลอินทรีย์ภายใต้ระบบไบโอฟลอคฯ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้ำ...

Read More
29 Jul, 2023

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างฟาร์มสัตว์น้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel