รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2023-09-06 09:39:53 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
สายชำระ ก๊อกอ่างน้ำ ห้องน้ำของโรงเพาะฟัก( ห้องข้างพี่จื้อ) ชำรุด… ซ่อมเสร็จ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2023-06-23 11:54:42 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ปลั๊กไฟ เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย ชำรุด 1 จุด (ต้องใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2566)… ซ่อมเสร็จ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2023-06-23 11:53:58 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกน้ำชำรุด จำนวน 1 ตัว เป็นอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 … ซ่อมเสร็จ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2023-06-07 11:11:43 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายโทรศัพท์(Network Telephone)
โทรศัพท์โรงเพาะฟัก โทรออกไม่ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
5 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2023-05-15 12:54:41 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงอาจารย์ ชั้น 2 ห้องริมรั่ว… ซ่อมเสร็จ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2023-02-27 15:33:15 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 ชำรุด 2 หลอด… เปลี่ยนแล้วครับ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2023-01-09 15:41:36 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ที่จับประตูห้องแปรรูปฯชำรุด … ซ่อมเสร็จเรีบยร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2023-01-06 10:05:56 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
กระเบื้องขอบอ่างห้องอาหารปลา และโต๊ะเรียนแลปห้องคุณภาพน้ำและอาหารปลา หลุดร่อนหลา… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2023-01-06 10:04:52 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
สายชำระห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 รั่ว 1 จุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
10 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-11-29 18:02:38 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟส่องสว่างห้องคุณภาพน้ำ เสีย 2 จุด ห้องอาหารปลาเสีย 1 จุด… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
11 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2022-10-04 18:45:42 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกทำรัง หลังห้องพัก (อ.บัญญัติ เดิม) และทำความสะอาดพื้นที่ร… ทำการกำจัดรังนกเรียบร้อยส่วนทำที่ป้องกันนั้นขอเสนอจ้างเหมา… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
12 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2022-10-04 18:37:50 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เปลี่ยนหลอดไฟหน้าห้องปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ระหว่างห้องมีนนวิทยาและห้องโรคสัตว์… ซ่อมเสร็จแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 อ.ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ 2022-10-04 12:06:44 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
Internet ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงใช้งานไม่ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
14 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-09-20 18:01:48 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟส่องสว่างห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ของตึกแลป ชำรุด 1 จุด… ซ่อมเสร็จ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-09-16 13:03:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
พัดลม บริเวณกลางตึกแลป (ที่จัดตู้ปลา) ฝั่งหน้าห้องปรับปรุงพันธุ์ ชำรุด 1 ตัว… เครื่องเก่าซ่อมไม่ได้ขออนุมัติซื้อใหม่ครับ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-09-07 15:14:00 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องคุณภาพน้ำชำรุด 1 หลอด… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2022-07-25 13:48:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศห้องงานบริการการศึกษาเสีย… ซ่อมเสร็จ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-07-25 13:45:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
สะดืออ่างล้างห้องคุณภาพน้ำหลุด 1 จุด… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-07-21 10:35:57 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1. พัดลมห้องแลปคุณภาพน้ำ เกิดเสียงดังขณะเปิดใช้งาน จำนวน 1 ตัว 2. ระบบให้แสงสว่… ซ่อมเสร็จเรีบยร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2022-06-29 16:18:43 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
สายท่อน้ำทิ้งของซิงค์หลังห้องแปรรูปชำรุด 2 ซิงค์… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
21 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-06-28 18:05:25 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ท่อประปาแตก ท่อประปาที่ต่อขึ้นห้องแลปกลาง (บริเวณหลังห้องแลป อ.นิวุฒิ) มีน้ำซึม… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2022-06-20 12:53:41 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เต้าเสียบปั๊กไฟตู้แช่แข้ง หน้าห้องพักอาจารย์ (ชั้น2 ) เสีย ไฟไม่เข้า… มีการสลับขั้วปลั๊กไฟฟ้า… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
23 อ.ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ 2022-06-20 10:39:34 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เสียบปลั๊กไฟแล้ว ไม่มีไฟฟ้า… เบเกอร์ไม่ทำงาน… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2022-05-31 13:21:47 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
ไม่ได้ยินเสียง และพูดผู้ฟังก็ไม่ได้ยินเสียงพูดเวลาประชุมออนไลน์… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
25 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2022-03-16 14:06:44 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟในห้องทำงาน กระพริบ ๆ ค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 นายเกษม สมบัติ 2022-02-28 09:49:42 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
27 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-02-03 09:34:11 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกแลป อ่างล้างของห้องแลปอาหารปลารั่วและมีน้ำซึมออกมา ทำให้ต้องปิดการใช้งาน จำน… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-12-28 10:02:47 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ห้องแลปอาาหรปลามีอ่างล้างรั่ว และก๊อกห้องแลปมีน้ำซึม… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-11-03 18:36:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟชำรุด 2 จุด บันไดด้านหลังห้องแปรรูป และ โรงจอดรถฝั่งตรงข้ามอาคารโรงเพาะฟัก… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
30 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-10-18 10:44:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
1.ห้องปฏิบัติการกลาง มีน้ำนองบริเวณพื้นห้อง ตรงส่วนท่อประปาและท่อระบายน้ำ เบื้อง… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์