คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

05 Mar, 2024

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือในการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ...

Read More
23 Feb, 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยากรทางน้ำ เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ และลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้านักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) พื้นที่จังหวัดเชียงร...

Read More
20 Jan, 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์-การเลี้ยงปลาไหล และแนวทางการตลาดในประเทศไทย...

Read More
17 Jan, 2024

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการประมงกับการศึกษาเรียนรู...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Partner

Partner Web Portal

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel