ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
เกี่ยวกับเรา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | บุคลากร | ผลงาน | กิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 

ผลงาน

    1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  2. ผลงานวิจัยของสมาชิกศูนย์