ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
เกี่ยวกับเรา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | บุคลากร | ผลงาน | กิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 

ติดต่อเรา

     ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)
     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
     โทรศัพท์/โทรสาร : 053-875100-3