รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี 2020-04-09 10:40:43 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ชักโครกมีปัญหาครับ กดไม่ลง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 นางสาวอรพรรณ พรหมใจ 2020-02-04 14:27:56 : งานอาคารสถานที่
:-> พื้นอาคาร
พื้นอาคาร กระเบื้องแตก ห้องเก็บของพัสดุ (ห้องงานคลังและพัสดุ)… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2020-01-21 16:11:00 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
โต๊ะปฏิบัติการ ห้องแลปคุณภาพทรุดตัวและมีปลวกขึ้น จำนวน 1 ชุด… ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-01-07 10:03:43 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ปลั๊กไฟตู้อบรมควันหน้าห้องแปรรูปช๊อต เครื่องไม่สามารถทำงานได้… ซ่อมเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2019-11-27 14:27:02 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
จุดยึดตัวพัดลมแบบติดผนังห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำหลุดจากผนังห้อง/เสา ส่งผลให้ใบพ… กำลังหาวิธีในการซ่อมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงอยู่… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-11-14 09:11:38 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
สายไฟฟ้า บริเวณใกล้ sinkน้ำ ห้องปฏิบัติการแปรรูป ฉีกขาด เสี่ยงต่อความปลอดภัยใน… ซ่อมเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 2019-11-06 10:55:42 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
แจ้งดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ทำงานเสียงดัง ห้อง FT 3102 … … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
8 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-10-18 11:29:36 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายโทรศัพท์(Network Telephone)
แจ้งตรวจเชค สายโทรศัพท์ ห้อง FT 3105… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
9 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-10-18 11:28:57 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
แจ้งเช็คซ่อม สายเลน ห้อง FT3105… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
10 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-10-18 11:28:10 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
แจ้งซ่อม บานเกล็ด ห้อง FT 3105 เนื่องจากของเดิมชำรุดจำนวน 2 บาน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
11 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-10-18 11:27:15 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
แจ้งเปลี่ยนกุญแจลูกบิด ห้อง FT3105 เนื่องจากของเดิมชำรุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
12 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-10-18 11:26:25 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
แจ้งเพื่อดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ ในห้อง FT 3105 … … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
13 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-10-18 11:25:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม ที่ตำแหน่งเดิม เนื่องจากแสงสว่างไมเ่เพียงพอ ห้อง FT3105… ซ่อมเสร็จใช้งานได้แล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
14 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-10-16 10:52:44 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส อีก 7 วัน จะหมดอายุ รบกวนอัพเดทให้ด้วยคะ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
15 นายเกษม สมบัติ 2019-09-25 11:42:50 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้่นีออนที่ชำรุดห้องปฏิบัติการและห้องน้ำที่ชำรุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-09-24 17:23:04 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
1.สายชำระห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 เสีย (มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลา) จำนวน 1 อัน 2. … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-09-24 17:20:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1.หลอดไฟฟ้า ห้องแลปคุณภาพน้ำ ไม่ติด 1 หลอด 1.หลอดไฟฟ้า ห้องแลปอาหารปลา ไม่ติด 2… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2019-09-10 09:49:44 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้อง 1302 ไม่เย็นทั้งสองเครื่อง… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
19 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2019-09-10 09:49:07 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ต้อง activate Microsoft word… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
20 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2019-08-27 14:41:32 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรม SPSS ใช้งานไม่ได้ … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
21 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2019-08-14 10:51:01 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าในอาคารหลังโรงเลี้ยงสาหร่าย (ระบบไฟชำรุด)… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2019-08-14 08:42:10 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
เครื่องแฮงค์บ่อย โปรแกรมค้าง ทำงานต่อไม่ได้ ต้อง restart บ่อยๆ … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
23 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2019-07-18 15:03:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าพร้อมชุดไฟติดตั้งและขาประกอบประจำตู้ปลาในสถานแสดงพรรณปลา จำนวน 5 ชุด … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2019-07-18 14:10:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
โถปัสสาวะห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ กดน้ำชะล้างไม่ได้ … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2019-07-10 11:09:16 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
สวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด 1 จุด ณ ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (ประตูทางออกด้านหลัง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-07-09 10:39:48 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ขอความอนุเคราะห์ต่อปลั๊กเพิ่ม เพื่อใช้กับตู้เย็นของห้องวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำ … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-07-04 17:05:33 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
แผ่นไม้ เก้าอี้นั่ง กลางตึกแลป ชำรุด 1 แถว … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-06-26 15:25:37 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1.ไฟแสงสว่างโถงทางเดินขึ้นตึกแลปดับ 2.ห้องแลปคุณภาพน้ำ แถว 1 จำนวน 1 หลอด ดับ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2019-06-12 08:41:02 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 นายเอกรินทร์ แสนแก้ว 2019-06-10 09:47:24 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น1ฝั่งติดกำแพงด้านในชักโครกกดน้ำไม่ลง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์