รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-03-20 10:07:54 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ… อับเดทใหม่… :
2 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-03-05 15:24:37 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
windows ขึ้นจอดำ… ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว… :
3 2014-02-20 14:36:15 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เเจ้งติดตั้ง Card Reader เครื่อง Computer โต๊ะ 101 ห้องธุรการ… ดำเนินการเรียบร้อย … :
4 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2014-02-20 10:48:13 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง พิมพ์ไม่ได้… พิมพ์ได้ปกติ พร้อมคลีนหมึกให้ใหม่… :
5 อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี 2014-02-17 10:49:45 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ (Printer)… ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว… :
6 นายเกษม สมบัติ 2014-02-12 16:26:00 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ… อับเดทเรียบร้อย… :
7 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2014-02-12 09:16:10 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
แสกนไวรัสหมดอายุ… อับเดทเรียบร้อยแล้ว… :
8 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2014-02-11 14:02:42 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
สแกนไวรัสหมดอายุ… อับเดทเรียบร้อยแล้ว… :
9 นางสาวอรพรรณ พรหมใจ 2014-02-10 09:41:34 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
มีโปรแกรมขึ้น พร้อม แอนตี้ไวรัส ให้ บล๊อก… ลบโปรแกรมที่มีปัญหาออกให้แล้ว… :
10 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-02-07 10:15:05 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ขอเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ… ดำเนินการเปลี่ยนภาษาให้เรียบร้อย… :
11 ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส 2014-02-07 09:11:05 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่… ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เรียบร้อย… :
12 นางสาวอรพรรณ พรหมใจ 2014-02-06 14:52:11 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
แอนตี้ไวรัส หมดอายุ… Update เรียบร้อยแล้ว … :
13 2014-02-06 11:39:20 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เครื่องพี่หน่อย : โปรเเกรม Anti-Virusหมดอายุการใช้งาน … Update เรียบร้อยแล้ว … :
14 2014-02-06 11:37:59 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ติดตั้ง โปรเเกรมสเเกนลายนิ้วมือ ในเครื่องนายวิษณุพงศ์ พรมยะ(มาร์ค)… ติดตั้ง โปรเเกรมสเเกนลายนิ้วมือ เรียบร้อยแล้ว… :
15 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-02-05 11:20:03 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสหมดอายุ… Update เรียบร้อยแล้ว… :
16 รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย 2014-02-05 09:51:15 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เปิดหน้าจอคอมฯๆไม่ติด… เครื่องมีฝุ่นจำนวนมาก ทำให้ Ram มีฝุ่นเกาะ ทำการทำความสะอาด Ram เบื้องต้น เครื่อ… :
17 2014-02-04 16:25:59 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เเจ้งติดตั้งระบบ เครือข่ายภายในคณะ… เพิ่มสาย Lan ชั่วคราวให้เรียบร้อยแล้ว… :
18 ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 2014-02-04 13:24:50 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เปิดเครื่องไม่ได้… เครื่องบูตได้ปกติแล้ว… :
19 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2014-02-04 11:17:48 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เปลี่ยนผู้ใช้งานระบบนัดหมายของคณบดี จากหน่อยเป็นมาร์ค… เพิ่ม User เรียบร้อบแล้ว… :
20 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2014-02-04 09:31:06 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ระบบแสดงสถานะการเชื่อมต่อเป็น unplug ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557… บล๊อค C23 ที่มีอยู่ทางบริษัทที่รับเหมาติดตั้งเสียบผิดช่อง และสาย LAN ที่ใช้อยู่… :
21 ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส 2014-02-03 09:49:49 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ลงระบบดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ จาก youtube เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน… ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย… :
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์