รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-09-23 15:35:37 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
2 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-09-18 08:12:02 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ อ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล 2 อ่าง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2014-09-02 11:16:01 : งานอาคารสถานที่
:-> เพดาน
เพดานบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ หลุดร่วงลงมาเนื่องจากอาจม… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 นายเกษม สมบัติ 2014-08-22 17:47:43 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
ตัวแลคเช่อร์ของเก้าอี้เสีย 1 ตัว ถ้ามีเวลามาซ่อมในวัน พุธ ที่ 27 ส.ค. 57 เวลา… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 นายเกษม สมบัติ 2014-08-22 17:40:06 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ลิ้นปิด-เปิด น้ำลงชัคโคก ตึกเรียนชั้น 2 เสีย ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 1… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2014-08-22 17:05:47 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟสปอร์ตไลท์ในห้องปฏิบัติการมีนวิทยาช็อตและมีควันเกิดขึ้นขณะเปิดใช้งาน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-08-21 10:42:05 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
บางครั้งไม่สามารถเปิดไฟล์ pdf จาก e-manage ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
8 นายเกษม สมบัติ 2014-08-19 16:32:29 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ห้องสมุดมีไฟฟ้าขัดข้องเวลาเปิดออกไม่ครบทุกดวงขอให้คุณมานิตย์มาตรวจสอบเพื่อหาสาเห… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2014-08-18 11:00:08 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องพิมพ์(Printer)
ติดตั้ง driver ไม่สมบูรณ์ ใช้งานไม่ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
10 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-08-15 09:20:43 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
11 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-08-14 15:54:16 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ไฟล์ pdf เมื่อเปิดจาก e-document ไม่เปิดอัตโนมัติ ต้องให้เซฟก่อนจึงจะเปิดอ่านได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
12 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-08-14 12:11:14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
Microsoft Office ขึ้น error 0xC004F074 ให้เปลี่ยน product key… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
13 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-08-14 12:08:59 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องพิมพ์(Printer)
หมึกดำไม่ออก… เปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่… วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
14 2014-08-13 19:39:48 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ห้องถ่ายเอกสาร สำนักงานคณบดี หมดอายุการใช้งาน จำนวน 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส 2014-08-13 17:15:40 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานบนห้องโต๊ะทำงาน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2014-08-13 15:07:49 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ตัวล็อกบานประตูกระจกแบบสไลด์บริเวณทางเข้าด้านหน้าห้องพัก ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณร… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นางผ่องพรรณ กันธิยะ 2014-08-06 11:26:07 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ข้างห้องเตรียมอาหาร ห้องที่ 2 กดน้ำไม่ลง ขอให้ช่างมาดูด้วย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 ผศ.ดร.จงกล พรมยะ 2014-08-01 10:24:00 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดยาวเล็ก หน้าห้อง อ. จงกล เสีย 1 หลอดครับ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2014-07-31 15:30:37 : งานอาคารสถานที่
:-> พื้นอาคาร
พื้นห้องเก็บของและห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม FT1301 มีน้ำขัง แผ่นปูพื… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 นายเกษม สมบัติ 2014-07-28 13:58:02 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
แอนตี้สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
21 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-07-25 14:35:02 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
1. ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ อ่างรั่ว 1 อ่าง และก๊อกน้ำชำรุด 3 จุด 2.ห้องปฏิบ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-07-23 11:35:51 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
23 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-06-16 09:44:12 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
สแกนไวรัสหมดอายุ… อับเดทเรียบร้อยแล้ว… :
24 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2014-06-13 11:21:07 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เข้าเว็ปไม่ได้… … :
25 อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี 2014-05-16 14:50:57 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
cd-rom drive เลื่อนถาดรองแผ่นซีดีออกมาไม่ได้ … … :
26 อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี 2014-05-14 12:00:58 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
เปลี่ยนถ่าน Panasonic CR 2032/5 B P LITHIUM BATTERIES … รออะไหล่… :
27 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-05-14 10:40:44 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
สแกนไวรัส หมออายุ… … :
28 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2014-04-22 10:16:00 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้… ผู้ใช้มีการต่อพ่วงสาย usb อาจเกิดปัญหาที่ตัวเชื่อมต่อ จึงดำเนินการต่อตรงโดยไม่พ่… :
29 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-04-09 10:07:51 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
ระบบปฏิบัติการช้า… ติดตั้ง Windows ใหม่… :
30 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-03-21 11:47:48 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:->
printer หมึกดำไม่ออก… คลีนหมีกให้ใหม่… :
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์