ข้อตกลง สายตรงคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยารทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      เนื่องจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิด สายตรงคณบดี ขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าวหรือแจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านต่าง ๆ ภายในคณะ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีเพียงผู้เดียว จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้


1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในคณะฯ